"Lîseya Anadolê ya Teknîk û Pîşeyê ya Silopiyê" Encamên lêgerînê