"Civîna serokên dewletê ya konseya tirkan" Encamên lêgerînê