"Lîseya anadolê ya teknîk û pîşeyê ya silopiyê" Encamên lêgerînê