"Silopi anadolu teknik ve meslek lisesi" Encamên lêgerînê