Li Ardahanê berfa ewil a salê barî

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.

Şêniyên bajêr ên ku serê sibehê ji xewê rabûn berî dest bi kar û bar bikin berfa li pêşiya mal û dikanên xwe û ser wesayîtên xwe paqij kirin.