Li Mêrdînê şahiya ji bo zarokan

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.

90 heb sîrkbaz û şanoger ji derve hatin dêrika çiyayê mazî û ji bo zarokan ahengek çêkirin.