Li Rojhilatê herêma behra reş hezaz

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.

Li Rojhilatê herêma behra reş ji ber barana zêde cobar û newal di ser de çûn û hezaz çêbûn.