Li vî bajarî stûriya berfê gihîşt 10 metreyî

Li Herêma Rojhilatê Anadoluyê demsala zivistanLi Herêma Rojhilatê Anadoluyê demsala zivistanê bi zor û zehmetî derbas dibe û li Mûşa ji bajarên herêmêye hin cihan stûriya berfê gihîştiye 10 metreyî.ê bi zor û zehmetî derbas dibe û li Mûşa ji bajarên herêmêye hin cihan qalindiya berfê gihîştiye 10 metreyî.